Aktualność: Ważne dla osób skreślonych z listy z powodu przekroczenia 5-letniego okresu zawieszenia wykonywania zawodu

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826), osoby skreślone z listy doradców podatkowych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 73, poz. 443), tj. z powodu przekroczenia 5-letniego okresu zawieszenia wykonywania zawodu, są uprawnione w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji (tj. do 7 listopada 2010 r.) do złożenia do KRDP wniosku o ponowny wpis na listę doradców podatkowych.

Do uzyskania wpisu konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 obowiązującej ustawy, tj:
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazitelny charakter,
  • dotychczasowe postępowanie dające rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
  • wyższe wykształcenie.

DATA PUBLIKACJI: 2010-09-09 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: ((85) 745 19 10)
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Kombatantów 4 lok. 124
15-102 Białystok

tel. (85) 745 19 10
fax. (85) 745 19 11

x
x