Szczegóły szkolenia / imprezy
Podatek u źródła - zagadnienia praktyczne.
Kategoria: Podatek u źródła
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 23 / 40
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-27
Data zakończenia: 2017-09-27
Organizotor:  Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Do Szanownych Koleżanek i Kolegów Doradców Podatkowych
Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie w dniu
27 września 2017 r. (środa)
od godz. 0900 w Hotelu „PODLASIE” przy
ul. 42 Pułku Piechoty nr 6 w Białymstoku.

W programie przewidziano w godzinach:

09.00 – 09.30 rejestracja uczestników szkolenia (catering)

09.30 – 11.30 wykład z tematu: „Podatek u źródła – zagadnienia praktyczne.”przeprowadzi Ewa Stolarczyk doradca podatkowy Warmińsko – Mazurskiego Oddz. KIDP

11.30 – 11.45 przerwa,

11.45 – 13.45 część II wykładu

13.45 – 14.15 obiad

14.15 – część III wykładu

Program szkolenia:

1. Podatek u źródła –podstawowe reguły związane z poborem podatku u źródła.
2. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD .
3. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanki decydujące o obowiązku pobrania podatku u źródła – zmiany od1 stycznia 2017r.
4. Katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.
5. Odsetki w ustawach o podatku dochodowym oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) odsetki od kredytów i pożyczek,
b) odsetki od zobowiązań handlowych,
c) odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
d) odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania z instytucji finansowych,
6 .Należności licencyjne w ustawach o podatku dochodowym oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja należności licencyjnych – ustawa oprawie autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) rodzaje należności licencyjnych podlegające obowiązkowi pobrania podatku u źródła:
• znaki towarowe,
• know-how,
• licencje na programy komputerowe (zmiana podejścia sądów administracyjnych i organów podatkowych)
• użytkowanie urządzenia przemysłowego
7. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:
a) przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek,
b) nowa przesłanka dla zastosowania zwolnienia od1 stycznia 2017r.
8. Dywidendy w ustawach o podatku dochodowym oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in. umorzenie udziałów (akcji), majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
b) przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.
9. Podatek u źródła od biletów lotniczych – problemy praktyczne oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017r.
10. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania w ustawach o podatku dochodowym oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) pojęcie artysty i sportowca,
b) zasady poboru podatku u źródła w przypadku tzw. wynagrodzenia mieszanego oraz w przypadku tzw. spółek estradowych.
11. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawach o podatku dochodowym oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
12. Katalog usług o charakterze niematerialnym w ustawach o podatku dochodowym oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne wynikające z braku definicji
b) usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) szczególne rodzaje usług niematerialnych:
• usługi reklamowe a usługi marketingowe,
• usługi prawne i księgowe,
• usługi tłumaczeń,
• pośrednictwo handlowe i finansowe,
• udzielanie poręczeń i gwarancji,
• usługi doradztwa biznesowego i handlowego.
13. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:
a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
c) podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
d) bilety na imprezy artystyczne i sportowe,
e) wynajem samochodów zagranicą,
f) płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
g) ubruttowienie należności objętych podatkiem u źródła,
h) podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.
14. Certyfikat rezydencji – zagadnienia praktyczne:
a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,.
15. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
a) daty złożenia deklaracji i informacji
b) daty płatności podatku

Odpłatność za szkolenie

· 150 zł brutto – doradca podatkowy

KONTO BANKOWE: mBank 59 1140 1124 0000 4004 3000 1021
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. nr 3/310

Proszę dopisać: imię i nazwisko; nr wpisu oraz:" Szkolenie 27.09.2017 r. - Białystok"

Punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych (podstawa prawna: Uchwała nr 750/2010 KRDP z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmian zasad etyki doradców podatkowych):

§ Doradca podatkowy za udział w szkoleniu uzyska 5 punkty
(1 godzina wysłuchanego wykładu (60 min.) – 1 punktu

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Kategorie szkoleń
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
15-102 Białystok,
ul. Kombatantów 4 lok. 124 (I piętro)
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (85) 745 19 10
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia