Szczegóły szkolenia / imprezy

Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku 2017.
Kategoria: Bilans
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 19 / 30
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-02
Data zakończenia: 2018-03-02
Organizotor:  Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Do Szanownych Koleżanek i Kolegów Doradców Podatkowych
Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie w dniu
2 marca 2018 r. (piątek)
od godz. 0900 w Hotelu „PODLASIE” przy
ul. 42 Pułku Piechoty nr 6 w Białymstoku.

 

 W programie przewidziano w godzinach:

09.00 – 09.30     rejestracja uczestników szkolenia (catering)

09.30 – 11.00     wykład z tematu: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku 2017.”przeprowadzi Piotr Zaniewski Biegły Rewident

11.15 – 12.45     część II wykładu

12.45 – 13.15     obiad

13.15 –               część III wykładu

 

Program szkolenia

  1. Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.
  2. Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego

·         Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

·         Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

·         Obowiązujące terminy i kwestie formalne

  1. Regulacje ustawy o rachunkowości

·         Ogólne zasady sprawozdawczości finansowej - zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania) - istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

·         Bilans – wycena aktywów i pasywów, prezentacja;

·         Rachunek zysków i strat - współmierność przychodów i kosztów;

·         informacja dodatkowa – ogólne zasady i prezentacja

·         Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe - uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

·         dane porównawcze i porównywalność

  1. Inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic inwentaryzacja.
  2. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – zagadnienia podmiotów powiązanych
  3. Sprawozdanie z działalności i jego rola – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, wykazywanie informacji niefinansowych, zwolnienia ze sporządzania sprawozdania, zawartość danych w informacjach niefinansowych – związane ze zmianą ustawy od 2017 roku.
  4. Wybrane zagadnienia rachunkowości

Odpłatność za szkolenie

·        150 zł brutto – doradca podatkowy

KONTO BANKOWE: mBank 59 1140 1124 0000 4004 3000 1021
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. nr 3/310

Proszę dopisać: imię i nazwisko; nr wpisu oraz:" Szkolenie 02.03.2018 r. - Białystok"

Punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych (podstawa prawna: Uchwała nr 750/2010 KRDP z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmian zasad etyki doradców podatkowych):

§         Doradca podatkowy za udział w szkoleniu uzyska 6 punkty
 (1 godzina wysłuchanego wykładu (60 min.) – 1 punktu

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (85) 745 19 10
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 305
15-888 Białystok

tel. (85) 745 19 10
fax. (85) 745 19 11

x
x