KONKURS

Podlaski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje w roku szkolnym 2018/2019 Podlaski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs został objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

Konkurs Wiedzy o Podatkach skierowany jest do młodzieży szkół średnich województwa podlaskiego. Jego celem jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką podatkową, upowszechnianie zasad korzystania przez młodzież z prawa podatkowego, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego oraz upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach karnych, wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Konkurs Wiedzy o Podatkach ma zasięg wojewódzki i składa się z II etapów. Pierwszy etap – szkolny, polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczestnika krótkiej pracy pisemnej na jeden z czterech podanych tematów dotyczących zagadnień podatkowych. Drugi etap – wojewódzki, do którego zostaną zakwalifikowani autorzy najlepszych prac, będzie składał się z testu oraz części ustnej.

Laureaci etapu wojewódzkiego będą mieli możliwość wzięcia udziału w finale ogólnopolskim, który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dla zwycięzców konkursu, zarówno na etapie wojewódzkim, jak również ogólnopolskim przewidziane są cenne nagrody.

Tematy Podlaskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach:

1.Start-up dla młodych przedsiębiorców. Ograniczenia działalności i propozycje rozwiązań. Udział doradców podatkowych w rozwoju przedsiębiorczości.

2.Znaczenie podatków dla budżetu państwa i ich funkcje w gospodarce.

3.Czy można nie płacić podatków?

4.Udział podatków w budżecie samorządowym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu (w tym Regulamin, Harmonogram oraz Formularze kart zgłoszenia) dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.podlaski.kidp.pl

Organizatorzy gorąco zapraszają młodzież do udziału w konkursie.

Podlaski Oddział KIDP chętnie nawiążą współpracę ze szkołami oraz nauczycielami w zakresie organizacji spotkań z młodzieżą w celu przeprowadzenia przez oddelegowanych doradców podatkowych pogadanek i prelekcji.

W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: podlaski@kidp.pl lub pod numerem telefonu 85 7451910


 

Sponsorem konkursu jest: Honorowy patronat:

 


 Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (85) 745 19 10
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Kombatantów 4 lok. 124
15-102 Białystok

tel. (85) 745 19 10
fax. (85) 745 19 11

x
x